• Mesazhi Ynë

  Në Kosovë, nëntë vitet e fundit po zhvillohet projekti me fëmijët e klasave të pesta të karakterit shtetëror Kosovision Contest - Gara për vizionin e Kosovës.

  Ky projekt është arsimor, ku fëmijët paraqiten për konkurrim me pano-hamer se si e shohin ata të ardhmen e Kosovës në katër fusha: Arsim, Infrastrukturë dhe Mjedis, Bashkëjetesë dhe Ekonomi. Ata paraqesin këto fusha me anë të vizatimeve dhe elementeve të ndryshme të artit si dhe garojnë edhe me një projekt ide.

  Lexo më shumë
 • Njoftime

  Ne kuader te projektit Kosovision Contest u organizua edhe aktiviteti per klasat fituese ne Malet e Sharrit

  28 Shkurt 2017

  Lexo më shumë