• Mesazhi Ynë

  Në Kosovë, në gjashtë vitet e fundit është zhvilluar një projekt me fëmijët e klasave të pesta të karakterit shtetëror Kosovision Contest – Gara për vizionin e Kosovës.

  Ky projekt është arsimor, ku fëmijët paraqiten për konkurrim me pano-hamer se si e shohin ata të ardhmen e Kosovës në katër fusha: Arsim, Infrastrukturë dhe Mjedis, Bashkëjetesë dhe Ekonomi. Ata do t’i paraqesin këto fusha me anë të vizatimeve dhe elementeve të ndryshme të artit si dhe do të garojnë edhe me një projekt ide.

  Lexo më shumë
 • Njoftime

  01 Qershor 2016

  Më datë 29 maj 2016, u mbajt ceremnoia e shpërblimeve në kuadër të projektit Kosovision Contest. Ceremonia u

  mbajt në Pallatin e Rinisë, në Prishtinë. Të gjitha klasat fituese të këtij viti ishin pjesëmarrëse në ceremoni.

  Lexo më shumë