• Mesazhi Ynë

  Në Kosovë, në gjashtë vitet e fundit është zhvilluar një projekt me fëmijët e klasave të pesta të karakterit shtetëror Kosovision Contest – Gara për vizionin e Kosovës.

  Ky projekt është arsimor, ku fëmijët paraqiten për konkurrim me pano-hamer se si e shohin ata të ardhmen e Kosovës në katër fusha: Arsim, Infrastrukturë dhe Mjedis, Bashkëjetesë dhe Ekonomi. Ata do t’i paraqesin këto fusha me anë të vizatimeve dhe elementeve të ndryshme të artit si dhe do të garojnë edhe me një projekt ide.

  Lexo më shumë
 • Njoftime

  26 Janar 2016

  Gjatë muajit janar 2016 janë mbajtur trajnimet e mësimdhënësve për fazën e dytë të projektit KOSOVISION CONTEST. Mësimdhënësit tashmë kanë të njohura procedurat e realizimit të projektit.

  Lexo më shumë