• Mesazhi Ynë

  Në Kosovë, në gjashtë vitet e fundit është zhvilluar një projekt me fëmijët e klasave të pesta të karakterit shtetëror Kosovision Contest – Gara për vizionin e Kosovës.

  Ky projekt është arsimor, ku fëmijët paraqiten për konkurrim me pano-hamer se si e shohin ata të ardhmen e Kosovës në katër fusha: Arsim, Infrastrukturë dhe Mjedis, Bashkëjetesë dhe Ekonomi. Ata do t’i paraqesin këto fusha me anë të vizatimeve dhe elementeve të ndryshme të artit si dhe do të garojnë edhe me një projekt ide.

  Lexo më shumë
 • Njoftime

  Fituesit me short

  02 Mars 2015

  Gjatë trajnimeve të mbajtura, janë tërhequr edhe dy shpërblime me short për klasa të cilat kanë pasur fatin ti shijojnë malet e bukura të Rugovës. Ky organizim është bërë gjatë muajit shkurt ku nxënësit dhe mësimdhënësit e tyre kanë qëndruar tri ditë.

  Lexo më shumë