• Mesazhi Ynë

  Në Kosovë, në gjashtë vitet e fundit është zhvilluar një projekt me fëmijët e klasave të pesta të karakterit shtetëror Kosovision Contest – Gara për vizionin e Kosovës.

  Ky projekt është arsimor, ku fëmijët paraqiten për konkurrim me pano-hamer se si e shohin ata të ardhmen e Kosovës në katër fusha: Arsim, Infrastrukturë dhe Mjedis, Bashkëjetesë dhe Ekonomi. Ata do t’i paraqesin këto fusha me anë të vizatimeve dhe elementeve të ndryshme të artit si dhe do të garojnë edhe me një projekt ide.

  Lexo më shumë
 • Njoftime

  Projektet e financuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

  23 Janar 2015

  Meqë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë përkrah gjithsej 40 projekte shkollore, Drejtoritë Komunale te Arsimit në disa komuna të Kosovës, kanë shprehur vullnetin të financojnë edhe disa projekte shtesë në mënyrë që të ketë sa më shumë fitues dhe sa më shumë angazhim në shkollat tona. Komunat të cilat do të financojnë projektet shtesë të këtij raundi, janë:

  Lexo më shumë