bg

INFO CORNER

Shkolla Fillore "Jeta e Re" - Greme, Ferizaj

Përshëndetje organizatorë të nderuar të këtij projekti.

Unë jam Erblin Ademi, nxënës i kl. V-1  në shkollën fillore "Jeta e re" në fshatin Greme, komuna e Ferizajt.

Edhe klasa jonë, me ndihmën e pakursyeshme të mësueses sonë, Xhevahire Haxhimusa, është kyçur në këtë aktivitet dhe jemi duke punuar me shumë entuziazëm.

Ky aktivitet na ka ofruar mundësinë që të shprehim edhe ne idetë tona për një të ardhme më të ndritur në atdheun tonë të dashur.Po Ju dërgoj disa foto të punimeve tona dhe të nxënësve të klasës sonë gjatë punës.

Dëshiroj t'i përshëndes dhe të falënderoj të gjithë ata që organizuan dhe ata që ndihmuan këtë projekt të  shkëlqyeshëm. I përshëndes edhe të gjithë nxënësit e shkollave pjesëmarrëse në këtë garë interesante.