• Mesazhi Ynë

  Në Kosovë, nëntë vitet e fundit po zhvillohet projekti me fëmijët e klasave të pesta të karakterit shtetëror Kosovision Contest - Gara për vizionin e Kosovës.

  Ky projekt është arsimor, ku fëmijët paraqiten për konkurrim me pano-hamer se si e shohin ata të ardhmen e Kosovës në katër fusha: Arsim, Infrastrukturë dhe Mjedis, Bashkëjetesë dhe Ekonomi. Ata paraqesin këto fusha me anë të vizatimeve dhe elementeve të ndryshme të artit si dhe garojnë edhe me një projekt ide.

  Lexo më shumë
 • Njoftime

  30 Maj 2017

  Më datë 30 maj 2017, u mbajt ceremonia e shpërblimeve në kuadër të projektit Kosovision Contest. Ceremonia u mbajt në Pallatin e Rinisë, në Prishtinë. Të gjitha klasat fituese të këtij viti ishin pjesëmarrëse në ceremoni.

  Lexo më shumë