Lajm

Departamenti i Policië në Majami  kanë gëzuar tetë klasa me dhurata të shumta. Përzgjedhja e këtyre fituesve ka qenë e rastësishme.

Fitues të këtyre shpërblimeve janë:

Pako me mjete didaktike :

  1. Musa Zajmi V/1 Gjilan,
  2. Xhemail Mustafa V/2 Prishtinë,
  3. Beqir Gashi V Mleqan/Malishevë,
  4. Nexhmi Mustafa V/3 Prugovc

Aparatadigjital:

  1. Abdullah Krashnica V/1 dhe V/2 Korretin,
  2. Ilmi Bajtiari V/3 Zgatar/Blaq,
  3. Afrim Buqaj V/1 Lladrovc
  4. Martin Camaj V/3 Istog