Tri klasat fituese

Tri klasat fituese të shortit në kuadër të projektit, kanë kaluar tri ditë në Malet e Sharrit, Brezovicë. Gjatë këtyre tri ditëve, fëmijët përveç kënaqësisë në borë dhe lojërave të ndryshme, kanë bërë edhe gara në mes vete të cilat gara dhe gjithë aktivitetet tjera janë përcjell nga RTK dhe të cilat do të transmetohen në kuadër të emisionit “NE”.

Klasat fituese në këtë shpërblim ishin:

  • “Idriz Seferi“ Fshati Kovaçec, klasa V2;
  • “Abedin Bujupi," Fshati Arllat, klasa V3;
  • “Martin Camaj" Istog, klasa V3.
Tri klasat fituese