Vizita në shkolla nga menagjuesit e projektit

Më 14 tetor, menagjuesit e projektit Katherina Washington dhe Tom Kleiber kanë shikuar procesin dhe progresin e projektit në site. Ata vizituan shkollat Lismiri në Fushë Kosovë dhe Ismail Qemali në Prishtinë. Në të dy shkollat nxënësit ishin të koncentruar në katër temat: edukimi, ekonomia, bashkëjetesa dhe infrastruktura. Ata diskutonin në këto çështje dhe domethënien e tyre në grupe të ndryshme pune. Ata prezantuan para vizitorëve punimet e tyre dhe esetë dhe biseduan për eksperiencat e tyre. Menagjerët e projektit ishin shumë të kënaqur në punën e nxënësve në KOSOVISION CONTEST.

(Shiko Galeria për më shumë fotografi)

Vizita në shkolla nga menagjuesit e projektit