Shkolla fillore "Ilir Konushefci", Llugë, Podujevë

 • Foto-16
 • Foto-15
 • Foto-14
 • Foto-13
 • Foto-12
 • Foto-11
 • Foto-10
 • Foto-9
 • Foto-8
 • Foto-7
 • Foto-6
 • Foto-5
 • Foto-4
 • Foto-3
 • Foto-2
 • Foto-1
Prapa tek shkolla