Shkolla fillore "Shkolla e gjelbert", Prishtinë

 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Foto-2
 • Foto-1
 • Foto-9
 • Foto-8
 • Foto-7
 • Foto-6
 • Foto-5
 • Foto-4
 • Foto-3
 • Foto-2
 • Foto-1
Prapa tek shkolla