Shkolla fillore "Vesel Pagarusha", Pagarushë, Malishevë

  • foto-8
  • foto-7
  • foto-6
  • foto-5
  • foto-4
  • FOTO-3
  • Foto-2
  • Foto-1
Prapa tek shkolla