Vesti

Osnonva škola ( V5 i V7) " Zejnel Hajdini " u Prištini , danas je posetio  starački dom u okviru projekta Kosovision Contest.
Kao deca , I stari ljudii su bili uzbuđeni za ovaj poset i pomoći koji su primili od ovih  deca . Ove dve razrede će nastaviti dalju saradnju sa staračkom domu gde će takođe organizovati različite aktivnosti sa ovom uzrastu .